ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στα πλαίσια της λειτουργίας της ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ η εταιρία στην παρούσα φάση δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

– Μελέτη, κατασκευή & ανέγερση μεταλλικών κτιρίων

– Μελέτη, κατασκευή & ανέγερση μεταλλικών ικριωμάτων

2. Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

– Κατασκευή τυποποιημένων ραούλων ταινιοδρόμων, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς, για ταχύτητα μεταφοράς υλικού μέχρι 6,3 m/sec και για πλάτη ιμάντα μεταφοράς B /μεταφορική ικανότητα QMAX μέχρι 2.400 mm /17.200 t/h.

– Μελέτη-κατασκευή μη τυποποιημένων ραούλων ταινιοδρόμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

– Κατασκευή & συναρμολόγηση γιρλαντών ραούλων ταινιοδρόμων διαφόρων ειδών με βάση τα παραπάνω.

– Κατασκευή ραουλοτυμπάνων (πιέσεως, αλλαγής φοράς κλπ.).

3. Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

– Κατασκευή, συναρμολόγηση & ανέγερση πλαισίων & στρωτήρων ταινιοδρόμων για τοποθέτηση & λειτουργία επί δαπέδου εδάφους.

– Κατασκευή, συναρμολόγηση & ανέγερση ταινιογεφυρών διαφόρων ανοιγμάτων για τοποθέτηση εξοπλισμού υπέργειου ταινιοδρόμου.

– Κατασκευή, συναρμολόγηση & ανέγερση μεταλλικών υποστηλωμάτων και βάθρων υπέργειων ταινιοδρόμων.

– Κατασκευή, συναρμολόγηση & ανέγερση μεταλλικών καλυμμάτων κατά μήκος του ταινιοδρομικού εξοπλισμού για την προστασία έναντι διασποράς σκόνης.

– Κατασκευή, συναρμολόγηση & ανέγερση μεταλλικών ικριωμάτων τοποθέτησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

– Κατασκευή μεταλλικών ελκύθρων για τοποθέτηση κινητού εξοπλισμού ταινιοδρόμων.

4. Μελέτες Ταινιοδρόμων

– Εκπόνηση βασικών μελετών & υπολογισμοί μεγεθών ταινιοδρόμων.

– Σύνταξη προμελετών – προϋπολογισμών κόστους ταινιοδρόμων (κατασκευή – συναρμολόγηση – ανέγερση – δοκιμές & λειτουργία).

– Εκπόνηση λεπτομερών μελετών εφαρμογής μηχανολογικών εγκαταστάσεων ταινιοδρόμων (υπολογισμοί – κατασκευαστικά σχέδια – σχέδια συναρμολόγησης & ανέγερσης κλπ.).

Στοχεύουμε στην άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών σας και ευελπιστούμε σε μία μακρόχρονη και διαρκή συνεργασία!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το προσωπικό της εταιρίας μας είναι στη διάθεση σας και το τμήμα παραγωγής είναι σε ετοιμότητα, με τις καλύτερες προδιαγραφές για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες σας τόσο σε ράουλα και ταινιοδρομικό εξοπλισμό, όσο και στην μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΓΑΙΑ METAL ΣE PDF.
Download