Τhe enterprise GAIA METAL PRIVATE COMPANY with headquarters in the Region of Western Macedonia,  was co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (ΕΕ) for the implementation of its project under the Action “Support micro and small enterprises affected by Covid-19 pandemic in Western Macedonia” under the framework of the Operational Program «Dytiki Macedonia» 2014-2020.

The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Western Macedonia in the form of a non-repayable grant to ensure sufficient liquidity to deal with the effects of the Covid-19 pandemic.

Ιnvestment’s total budget is € 40.000 (100% public expenditure). The Action is co-financed by Greece and the European Union – European Regional Development Fund.

Η επιχείρηση με την επωνυμία ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝ ΙΚΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία».

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκής ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 40.000 €, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020.

CONTACT US

We are at your disposal, ready to meet your highest standards in pulley
(rollers) and conveyor belt equipment, as well as in the research,
design, manufacture and construction of metal structures.

GAIA METAL – TECHNICAL & COMMERCIAL COMPANY
3RD KM KOZANIS-LARISAS
24610 33608
24610 25892
info@gaiametal.gr
www.gaiametal.gr

DOWNLOAD YOUR GAIA METAL CATALOG TO YOUR COMPUTER IN PDF.
Download
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

GAIA METAL

In the 3rd km of Kozani-Larissa GAIA METAL is housed in a square of total area of ​​30.000m2 of which the 4.500m2 are building facilities …

Read More
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

CERTIFICATIONS

Products made of high quality materials and finished product accompanied by a material certificate and inspection in accordance with European regulations …

Read More
Read More

ACTIVITIES

ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ – METALLIC SUPERIOR

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ – METALLIC SUPERIOR
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ – METAL FLEXIBLE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ – METAL FLEXIBLE
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

ΡΑΟΥΛΟ ΣΕ ΤΟΜΗ – ROUND IN A VOLUME

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΟ ΣΕ ΤΟΜΗ – ROUND IN A VOLUME

ΡΑΟΥΛΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ROAD MOVEMENT

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ROAD MOVEMENT

ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ – ROYALLE GIRLANDS

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ – ROYALLE GIRLANDS

ΡΑΟΥΛΟΤΥΜΠΑΝΑ

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΟΤΥΜΠΑΝΑ
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC MANUFACTURING

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC MANUFACTURING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – METALLIC CONSTRUCTION OF TANKS

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – METALLIC CONSTRUCTION OF TANKS
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – FRAMEWORK

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – FRAMEWORK
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC FREQUENCY CIRCUIT

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC FREQUENCY CIRCUIT
DOWNLOAD GAIAMETAL CATALOGUE IN PDF FORM
Download

OUR GOAL

GOALS

Our goal is to manufacture, place and then market of guaranteed quality industrial equipment & products.

CLIENTELE

Over the 37 years we‘ve been operating, we have built up a broad and highly respected customer network.

METHODOLOGY

Work, quality, competitive price and service.

TRUST

GaiaMetal over our years of operating have built a strong relationship based on trust & respect with both the public & private sector.

GAIA METAL

SPECIALIZED STUFF

Specialized staff together with well-structured technological, mechanical infrastructure.

CLOSE TO THE CUSTOMER

We work alongside our customers to ensure their needs are fully met every step of the way to completion.

FLEXIBILITY

Flexible to align the product with your needs and requirements.

EXPERIENCE

Due to our many years of experience we have the infrastructure and know-how to support you with any of your needs.

ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

WHO WE ARE

Gaia Metal is located near the city of Kozani in western Macedonian region of Greece. Our premises is spread over 30000m2 and we have a strong presence in Greece’s Industrial Sector.
Within our premises we have an organised production chain specialising in the design and manufacture of conveyor belts and metal structures.

Our manufacturing mechanism is fully modernised in line with European standards featuring state of the art machine tools during all stages of production.

DOWNLOAD GAIAMETAL CATALOGUE IN PDF FORM
Download

PRESIDENT MESSAGE

In «RAOULOTECHNIKI ΑΒΕΕ» facilities, a new company under the name of GAIA METAL is now active, member of the CLEMIC Group which was established in 1982. The main object of the new company is the manufacture of metal industrial pulleys and metal structures.
The know-how, experience and credibility towards the clientele that the previous company has managed to build all these years are inherited in the philosophy of the new company and become their property for the marketing and placement of branded, quality and guaranteed industrial equipment products. The company is certified according to the European standards and regulations with ISO 9001: 2008.
In a square of a total area of 30,000m2, with a 4,500m2 facilities space, our company makes its presence felt in the industrial sector both in the region of Western Macedonia and in the rest of Greece. In these facilities there is an organized production chain specializing in the manufacture of metal pulleys and metal structures. The production mechanism is fully modernized and competing with European standards, consisting mainly of state-of-the-art digital machine tools at every stage of production.
We aim at the immediate satisfaction of your needs and we hope for a long and lasting cooperation!Do not hesitate to contact us.
Our staff is at your disposal and the manufacturing department is standing ready, with the highest standards to meet your needs both in pulleys and conveyor belt equipment, as well as in the study, design, manufacturing and construction of metal structures.

DOWNLOAD GAIAMETAL CATALOGUE IN PDF FORM
Download

COMPANY'S MECHANICAL EQUIPMENT

Modern machinery that follow closely the needs of the market. In company’s list of machinery and factory equipment, it is worth noting the state-of-the-art automatic dyeing plant, as well as the CNC machine of the latest technology for cutting and punching beams.

ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT FOR METAL STRUCTURES

ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT FOR PULLEYS

EQUIPMENT

DOWNLOAD YOUR GAIA METAL CATALOG TO YOUR COMPUTER IN PDF.
Download

HUMAN RESOURCES

GAIA METAL’s Team is the driving force behind its development. Their knowledge, creativity and dynamism together with their experience and loyalty are the basis of Gaia Metal’s current and future success.
Today GAIA METAL’s employs over 30 together with a large number of subcontractors form an experienced team of trained and dedicated professionals able to engage in a diverse field of industries and sectors.
The main corporate value that characterizes us is:

Our people are the main asset of our company.

ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

PRODUCTION

DOWNLOAD GAIAMETAL CATALOGUE IN PDF FORM
Download

ACTIVITIES AND CONSTRUCTIONS

Within the framework of GAIA METAL’s operation we are currently specialising in the following areas:

1. Metal Structures (all Types)

– Design, manufacture & construction of metal buildings

– Design, manufacture & construction of metal scaffolding

2. Metallic conveyor belt pulleys.

– Manufacture of standard conveyor belt pulleys (rollers), according to the International Regulations, for a transfer speed of up to 6.3 m/sec and for belt conveyor width B / QMAX transfer capacity up to 2.400 mm/17.200 t/h.

– Design-manufacture of non-standard conveyor belt pulleys according to customer’s requirements.

– Manufacture & assembly of various types of conveyor garlands.

– Manufacture of drum pulleys (for stress, change of direction, etc.).

3. Metal Conveyor Belt Manufactures.

– Manufacture, assembly & construction of conveyor belt frames and sleepers for installation and operation on the ground.

– Manufacture, assembly & construction of conveyor bridges of various spans for the installation of aerial conveyor equipment.

– Manufacture, assembly & construction of metal struts and piers for aerial conveyors.

– Manufacture, assembly & construction of metallic covers along the conveyor belt equipment to prevent dust dispersion.

– Manufacture, assembly & construction of metal scaffolds for the installation of electrical equipment.

– Manufacture of metal slider beds for the installation of mobile conveyor belt equipment.

 

4. Conveyor Belts Studies.
– Background studies and calculation of conveyor belt sizes.

– Preparatory studies – conveyor belt costs budget (manufacture – assembly – construction – testing & operation).

– Detailed studies for the application of mechanical conveyor belts installations (calculations – manufacturing designs – assembly and construction designs, etc.).

Our aim is to meet your needs directly leading to a long and lasting co-operation!

Do not hesitate to contact us. Our experienced team is at your disposal to meet all your needs both in pulleys and conveyor belts equipment, as well as the research, design and manufacture of metal structures.

DOWNLOAD GAIAMETAL CATALOGUE IN PDF FORM
Download

QUALITY POLICY

The Quality Policy of GAIAMETAL is:

– To implement the products and the projects it undertakes in a way that meets customers’ requirements whilst keeping costs at competitive levels.

– To employ staff selected by the CEO based on experience, technical skills, education, training and desire to participate in the vision of the company.

– To maintain the manufacturing equipment in good condition, arranging its regular maintenance – repair – renewal in order to follow the modern methods of production.

– To use only the highest quality raw materials and consumables of known that meet the customers’ requirements .

– To keep track of the national & international competition implementing immediately any developments that will improve the quality of the finished project.

– To be a leading Greek company, working as a model for other related companies.

– To implement the Quality Goals we set, through effective management.
– Gaia Metal’s name to be synonymous with guaranteed quality.

Our Vision, Our Experience & Our Know-How at the Customer’s Service.

In order to achieve the above, the company has documented and implemented a Quality Management System in accordance with the requirements of EN ISO 9001: 2008, which includes every activity that affect the quality of its products and services and its relations with our customers.
The Quality System is the tool for the development, improvement and further recognition of the company at national and international level and has the solid support of the Management in terms of resources & means, for its effective implementation and improvement.

All the Gaia Metal Team understands and follows this Quality Policy every day they work for you.

DOWNLOAD GAIAMETAL CATALOGUE IN PDF FORM
Download

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας της ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ είναι:

– Να υλοποιεί τα προϊόντα και τις εργασίες που αναλαμβάνει με τρόπο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις παραγγελίες ή στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα

– Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται από τον Γενικό Διευθυντή με βάση την εμπειρία, τεχνική δεξιότητα, εκπαίδευση, κατάρτιση και διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας

– Να διατηρεί τον εξοπλισμό παραγωγής σε άρτια κατάσταση, φροντίζοντας την τακτική συντήρηση – επισκευή – ανανέωση του, προκειμένου να καλύπτει τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής

– Να χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά γνωστής και αναγνωρισμένης ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών

– Να παρακολουθεί τον χώρο του Εθνικού & Διεθνούς ανταγωνισμού και να ενσωματώνει άμεσα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη

– Να είναι μία πρωτοπόρα Ελληνική επιχείρηση, λειτουργώντας ως μοντέλο για άλλες συναφείς επιχειρήσεις

– Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση τους

– Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων της.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στο Motto (σύνθημα) της εταιρείας:

Το Όραμα, Η Εμπειρία & Η Τεχνογνωσία Μας, Στην Υπηρεσία Του Πελάτη.

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων – υπηρεσιών της και τις σχέσεις με τους πελάτες.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωση της.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΓΑΙΑ METAL ΣE PDF.
Download

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στα πλαίσια της λειτουργίας της ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ η εταιρία στην παρούσα φάση δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

– Μελέτη, κατασκευή & ανέγερση μεταλλικών κτιρίων

– Μελέτη, κατασκευή & ανέγερση μεταλλικών ικριωμάτων

2. Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

– Κατασκευή τυποποιημένων ραούλων ταινιοδρόμων, σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς, για ταχύτητα μεταφοράς υλικού μέχρι 6,3 m/sec και για πλάτη ιμάντα μεταφοράς B /μεταφορική ικανότητα QMAX μέχρι 2.400 mm /17.200 t/h.

– Μελέτη-κατασκευή μη τυποποιημένων ραούλων ταινιοδρόμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

– Κατασκευή & συναρμολόγηση γιρλαντών ραούλων ταινιοδρόμων διαφόρων ειδών με βάση τα παραπάνω.

– Κατασκευή ραουλοτυμπάνων (πιέσεως, αλλαγής φοράς κλπ.).

3. Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

– Κατασκευή, συναρμολόγηση & ανέγερση πλαισίων & στρωτήρων ταινιοδρόμων για τοποθέτηση & λειτουργία επί δαπέδου εδάφους.

– Κατασκευή, συναρμολόγηση & ανέγερση ταινιογεφυρών διαφόρων ανοιγμάτων για τοποθέτηση εξοπλισμού υπέργειου ταινιοδρόμου.

– Κατασκευή, συναρμολόγηση & ανέγερση μεταλλικών υποστηλωμάτων και βάθρων υπέργειων ταινιοδρόμων.

– Κατασκευή, συναρμολόγηση & ανέγερση μεταλλικών καλυμμάτων κατά μήκος του ταινιοδρομικού εξοπλισμού για την προστασία έναντι διασποράς σκόνης.

– Κατασκευή, συναρμολόγηση & ανέγερση μεταλλικών ικριωμάτων τοποθέτησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

– Κατασκευή μεταλλικών ελκύθρων για τοποθέτηση κινητού εξοπλισμού ταινιοδρόμων.

4. Μελέτες Ταινιοδρόμων

– Εκπόνηση βασικών μελετών & υπολογισμοί μεγεθών ταινιοδρόμων.

– Σύνταξη προμελετών – προϋπολογισμών κόστους ταινιοδρόμων (κατασκευή – συναρμολόγηση – ανέγερση – δοκιμές & λειτουργία).

– Εκπόνηση λεπτομερών μελετών εφαρμογής μηχανολογικών εγκαταστάσεων ταινιοδρόμων (υπολογισμοί – κατασκευαστικά σχέδια – σχέδια συναρμολόγησης & ανέγερσης κλπ.).

Στοχεύουμε στην άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών σας και ευελπιστούμε σε μία μακρόχρονη και διαρκή συνεργασία!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το προσωπικό της εταιρίας μας είναι στη διάθεση σας και το τμήμα παραγωγής είναι σε ετοιμότητα, με τις καλύτερες προδιαγραφές για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες σας τόσο σε ράουλα και ταινιοδρομικό εξοπλισμό, όσο και στην μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΓΑΙΑ METAL ΣE PDF.
Download

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΓΑΙΑ METAL αποτελεί τον βασικό άξονα κάθε σχεδιαζόμενης στρατηγικής και τον κινητήριο μοχλό για την αναπτυξιακή της πορεία. Η γνώση, η δημιουργικότητα και ο δυναμισμός των εργαζομένων αλλά και η μακρόχρονη παρουσία έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας στο μέλλον.

Σήμερα η ΓΑΙΑ METAL απασχολεί περισσότερους από 30 εργαζομένους και μεγάλο αριθμό υπεργολάβων, οι οποίοι αποτελούν μια ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων επαγγελματιών, με αφοσίωση, δημιουργικότητα, ομαδικό πνεύμα και δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.

Η βασική εταιρική αξία που μας χαρακτηρίζει είναι:

«Οι άνθρωποί μας αποτελούν το κυριότερο κεφάλαιο της εταιρίας μας»

ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΓΑΙΑ METAL ΣE PDF.
Download

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Εκσυγχρονισμένα μηχανήματα που ακολουθούν πιστά τις ανάγκες της αγοράς. Στη λίστα του μηχανολογικού και εργοστασιακού εξοπλισμού της εταιρίας αξίζει να σημειωθεί το υπερσύγχρονο αυτόματο βαφείο, καθώς και το τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα CNC κοπής & διάτρησης δοκών.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΑΟΥΛΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ GAIA METAL ΣE PDF.
Download

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Στις εγκαταστάσεις της ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται μία νέα εταιρία με την επωνυμία ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ, μέλος του Ομίλου CLEMIC που ιδρύθηκε το 1982. Βασικό αντικείμενο της νέας εταιρίας είναι η κατασκευή μεταλλικών βιομηχανικών ραούλων και μεταλλικών κατασκευών.

Η τεχνογνωσία, εμπειρία και αξιοπιστία απέναντι στο πελατολόγιο που κατάφερε να δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια η προηγούμενη εταιρία, κληρονομούνται στη φιλοσοφία της νέας εταιρίας και γίνονται κτήμα της με σκοπό την εμπορία και τοποθέτηση επώνυμων, ποιοτικών και εγγυημένων προϊόντων βιομηχανικού εξοπλισμού. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς κατά ISO 9001:2008.

Σε πλατεία συνολικού εμβαδού 30.000m2, εκ των οποίων τα 4.500m2 αποτελούν κτιριακές εγκαταστάσεις, η εταιρία μας κάνει αισθητή την παρουσία της στο βιομηχανικό περιβάλλον τόσο στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όσο και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Στους χώρους αυτούς υπάρχει οργανωμένη αλυσίδα παραγωγής με εξειδίκευση την κατασκευή μεταλλικών ραούλων και μεταλλικών κατασκευών. Ο μηχανισμός παραγωγής είναι πλήρως εκσυγχρονισμένος και ανταγωνίσιμος των Ευρωπαϊκών προτύπων, αποτελούμενος κυρίως από υπερσύγχρονες ψηφιακού τύπου εργαλειομηχανές σε όλες τις φάσεις παραγωγής.

Στοχεύουμε στην άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών σας και ευελπιστούμε σε μία μακρόχρονη και διαρκή συνεργασία!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Το προσωπικό της εταιρίας μας είναι στη διάθεση σας και το τμήμα παραγωγής είναι σε ετοιμότητα, με τις καλύτερες προδιαγραφές για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες σας τόσο σε ράουλα και ταινιοδρομικό εξοπλισμό, όσο και στην μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ GAIA METAL ΣE PDF.
Download

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Το προσωπικό της εταιρίας μας είναι στη διάθεση σας και το τμήμα παραγωγής είναι σε ετοιμότητα, με τις καλύτερες προδιαγραφές για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες σας τόσο σε ράουλα και ταινιοδρομικό εξοπλισμό, όσο και στην μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών.

ΓΑΙΑ METAL – ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
3ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ
24610 28070, 24610 28071 & 24610 22569
24610 25892
info@gaiametal.gr
www.gaiametal.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΓΑΙΑ METAL ΣE PDF.
Download

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Στο 3ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας στεγάζεται η ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ σε πλατεία συνολικού εμβαδού 30.000m2 εκ των οποίων τα 4.500m2 αποτελούν κτιριακές εγκαταστάσεις. Η εταιρία ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στο βιομηχανικό χώρο τόσο στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στους χώρους αυτούς υπάρχει οργανωμένη αλυσίδα παραγωγής με εξειδίκευση τόσο στην σχεδίαση και κατασκευή μεταλλικών κατασκευών, όσο και στα συστήματα μεταφορικών ταινιοδρόμων.

Ο μηχανισμός παραγωγής είναι πλήρως εκσυγχρονισμένος και ανταγωνίσιμος των Ευρωπαϊκών προτύπων, αποτελούμενος κυρίως από υπερσύγχρονες ψηφιακού τύπου εργαλειομηχανές σε όλες τις φάσεις παραγωγής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ GAIA METAL ΣE PDF.
Download

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.

ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΓΑΙΑ METAL

Στο 3ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας στεγάζεται η ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ σε πλατεία συνολικού εμβαδού 30.000m2 εκ των οποίων τα 4.500m2 αποτελούν κτιριακές εγκαταστάσεις…

Περισσότερα
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προϊόντα κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας υλικά και τελικό προϊόν συνοδευόμενο από πιστοποιητικό υλικού και ελέγχου, σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανονισμούς…

Περισσότερα
Περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ – METALLIC SUPERIOR

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ – METALLIC SUPERIOR
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ – METAL FLEXIBLE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ – METAL FLEXIBLE
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

ΡΑΟΥΛΟ ΣΕ ΤΟΜΗ – ROUND IN A VOLUME

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΟ ΣΕ ΤΟΜΗ – ROUND IN A VOLUME

ΡΑΟΥΛΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ROAD MOVEMENT

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ROAD MOVEMENT

ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ – ROYALLE GIRLANDS

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ – ROYALLE GIRLANDS

ΡΑΟΥΛΟΤΥΜΠΑΝΑ

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΟΤΥΜΠΑΝΑ
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC MANUFACTURING

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC MANUFACTURING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – METALLIC CONSTRUCTION OF TANKS

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – METALLIC CONSTRUCTION OF TANKS
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – FRAMEWORK

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – FRAMEWORK
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC FREQUENCY CIRCUIT

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC FREQUENCY CIRCUIT
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΓΑΙΑ METAL ΣE PDF.
Download

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή, εμπορία και τοποθέτηση ποιοτικών και εγγυημένων προϊόντων βιομηχανικού εξοπλισμού.

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η εταιρία κατάφερε να δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό δίκτυο πελατών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στην  επιχείρηση κυριαρχούν τέσσερις λέξεις: δουλειά, ποιότητα, ανταγωνιστική τιμή και εξυπηρέτηση.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Τα στελέχη της εταιρίας κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη όχι μόνο του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού βιομηχανικού τομέα.

ΓΑΙΑ METAL

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εξειδικευμένο προσωπικό, εργατικό δυναμικό και άρτια δομημένη τεχνολογική, μηχανολογική υποδομή.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Στόχος της εταιρίας είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη τόσο στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών όσο και σε αυτόν των ραούλων.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Ευέλικτοι σε παντός τύπου βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές ραούλων.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Είμαστε μια επιχείρηση με πολυετή εμπειρία, υποδομή και τεχνογνωσία για να σας υποστηρίξουμε σε κάθε σας ανάγκη. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.

ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα