ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

GAIA METAL

In the 3rd km of Kozani-Larissa GAIA METAL is housed in a square of total area of ​​30.000m2 of which the 4.500m2 are building facilities …

Read More
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

CERTIFICATIONS

Products made of high quality materials and finished product accompanied by a material certificate and inspection in accordance with European regulations …

Read More
Read More

ACTIVITIES

ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – METAL BUILDING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ – METALLIC SUPERIOR

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ – METALLIC SUPERIOR
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ – METAL FLEXIBLE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ – METAL FLEXIBLE
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

Μεταλλικές Κατασκευές Παντός Τύπου

Read More
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ – BLAST FURNACE

ΡΑΟΥΛΟ ΣΕ ΤΟΜΗ – ROUND IN A VOLUME

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΟ ΣΕ ΤΟΜΗ – ROUND IN A VOLUME

ΡΑΟΥΛΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ROAD MOVEMENT

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΑ ΚΙΝΗΣΗΣ -ROAD MOVEMENT

ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ – ROYALLE GIRLANDS

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΑ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ – ROYALLE GIRLANDS

ΡΑΟΥΛΟΤΥΜΠΑΝΑ

Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων

Read More
ΡΑΟΥΛΟΤΥΜΠΑΝΑ
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC MANUFACTURING

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC MANUFACTURING
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – METALLIC CONSTRUCTION OF TANKS

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – METALLIC CONSTRUCTION OF TANKS
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – PNEUMATIC CRAWLERS
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – FRAMEWORK

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ – FRAMEWORK
ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC FREQUENCY CIRCUIT

Μεταλλικές Κατασκευές Ταινιοδρόμων

Read More
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ – METALLIC FREQUENCY CIRCUIT
DOWNLOAD GAIAMETAL CATALOGUE IN PDF FORM
Download

OUR GOAL

GOALS

Our goal is to manufacture, place and then market of guaranteed quality industrial equipment & products.

CLIENTELE

Over the 37 years we‘ve been operating, we have built up a broad and highly respected customer network.

METHODOLOGY

Work, quality, competitive price and service.

TRUST

GaiaMetal over our years of operating have built a strong relationship based on trust & respect with both the public & private sector.

GAIA METAL

SPECIALIZED STUFF

Specialized staff together with well-structured technological, mechanical infrastructure.

CLOSE TO THE CUSTOMER

We work alongside our customers to ensure their needs are fully met every step of the way to completion.

FLEXIBILITY

Flexible to align the product with your needs and requirements.

EXPERIENCE

Due to our many years of experience we have the infrastructure and know-how to support you with any of your needs.

ΓΑΙΑ METAL : Mεταλλικές κατασκευές - Ράουλα