ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας της ΓΑΙΑ ΜΕΤΑΛ είναι:

– Να υλοποιεί τα προϊόντα και τις εργασίες που αναλαμβάνει με τρόπο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις παραγγελίες ή στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα

– Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται από τον Γενικό Διευθυντή με βάση την εμπειρία, τεχνική δεξιότητα, εκπαίδευση, κατάρτιση και διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας

– Να διατηρεί τον εξοπλισμό παραγωγής σε άρτια κατάσταση, φροντίζοντας την τακτική συντήρηση – επισκευή – ανανέωση του, προκειμένου να καλύπτει τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής

– Να χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά γνωστής και αναγνωρισμένης ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών

– Να παρακολουθεί τον χώρο του Εθνικού & Διεθνούς ανταγωνισμού και να ενσωματώνει άμεσα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη

– Να είναι μία πρωτοπόρα Ελληνική επιχείρηση, λειτουργώντας ως μοντέλο για άλλες συναφείς επιχειρήσεις

– Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση τους

– Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων της.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στο Motto (σύνθημα) της εταιρείας:

Το Όραμα, Η Εμπειρία & Η Τεχνογνωσία Μας, Στην Υπηρεσία Του Πελάτη.

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων – υπηρεσιών της και τις σχέσεις με τους πελάτες.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωση της.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΓΑΙΑ METAL ΣE PDF.
Download